Cách tính lãi suất vay ngân hàng đơn giản, chính xác
2023-10-11 11:02:00
Hiện nay có 2 cách để tính lãi suất vay ngân hàng. Mỗi cách sẽ có công thức tính khách nhau. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Điều kiện để ngân hàng cho vay vốn

Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định như sau:

Tổ chức tín dụng sẽ xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn sau đây:

(1) Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật.

Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

(2) Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.

(3) Có phương án sử dụng vốn khả thi.

(4) Có khả năng tài chính để trả nợ.

(5) Trường hợp khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng theo lãi suất cho vay quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, thì khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

Các hình thức tính lãi suất phổ biến hiện nay

lai-suat-ngan-hang-02

- Lãi suất cố định

Với hình thức lãi suất này, khoản vay của bạn sẽ có lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian vay, người vay sẽ không cần phải lo lắng về việc biến động lãi suất.

- Lãi suất thả nổi

Với hình thức lãi suất thả nổi, mức lãi suất sẽ thay đổi tùy vào quy định và chính sách của ngân hàng trong từng giai đoạn. 

Mức lãi suất này bao gồm: Chi phí vốn + biên độ lãi suất cố định hoặc Chi phí vốn cố định + biên độ lãi suất thay đổi.

Các ngân hàng thường quy định với các khoản vay thông thường, mức lãi suất cố định được áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định như 6 tháng, 12 tháng... Các tháng sau đó sẽ tính tiền lãi theo lãi suất hiện tại của thị trường (tức là hình thức lãi suất thả nổi). Ở thời điểm này, mức lãi suất có thể thấp hoặc cao hơn so với lãi suất ban đầu tùy theo biến động thị trường.

Cách tính lãi suất vay ngân hàng

- Cách tính lãi suất vay theo số dư nợ gốc

Với cách tính lãi suất vay theo số dư nợ gốc, tiền lãi của mỗi kỳ trả lãi sẽ bằng nhau trong toàn bộ quá trình vay và được tính dựa theo số tiền gốc ban đầu.

Công thức tính như sau: Tiền lãi hằng tháng = Dư nợ gốc x Lãi suất vay/Thời gian vay

Ví dụ: Anh A vay 60 triệu đồng trong 12 tháng với mức lãi suất là 12%/năm.

Số tiền gốc phải trả ngân hàng hằng tháng là: 60 triệu/12 tháng = 5 triệu đồng

Số lãi phải trả ngân hàng hằng tháng là: (36 triệu x 12%)/12 tháng = 600.000 đồng

Số tiền phải trả hằng tháng là 5.600.000 đồng.

- Cách tính lãi suất vay theo số dư nợ giảm dần

Trong trường hợp này, cách tính lãi suất sẽ dựa trên số tiền thực tế còn nợ sau khi đã trừ đi phần nợ gốc người vay đã trả trong những tháng trước đó. Khi số dư nợ giảm dần thì tiền lãi mà người vay phải trả cũng sẽ giảm dần.

Công thức tính:

- Tiền gốc hằng tháng = Số tiền vay/Số tháng vay

- Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay x Lãi suất vay theo tháng

- Tiền lãi các tháng tiếp theo = Số tiền gốc còn lại x Lãi suất vay

Ví dụ: Anh B vay 60 triệu đồng, thời hạn trong 12 tháng với mức lãi suất 12%/năm

Tiền gốc trả hằng tháng = 60 triệu/12 = 5 triệu

Tiền lãi tháng đầu = (60 triệu x 12%)/12 = 600.000 đồng

Tiền lãi tháng thứ 2 = (60 triệu - 5 triệu) x 12%/12 = 550.000 đồng

Áp dụng cách tính tương tự với các tháng sau đó cho đến khi hết khoản nợ.
Nguồn: Phunutoday 

Bài viết liên quan
bài viết Khác